TOPAAS TRAININGEN – VEILIG MET RESPECT


Topaas Trainingen biedt scholing en ondersteuning in het veilig omgaan met agressie van cli๋nten of kinderen in de zorgrelatie. Het doel is om veiligheid te herstellen en te behouden op een wijze die respectvol is voor alle betrokkenen.

Topaas Trainingen biedt scholing en training aan:
• medewerkers van organisaties uit de gehandicaptenzorg en welzijnszorg;
• verpleegkundigen en verzorgenden uit de verpleeghuiszorg, ouderenzorg, thuiszorg en ziekenhuizen;
• leerkrachten en onderwijsassistenten uit het regulier en speciaal onderwijs;
maar ook aan:
• ouders die zorgen voor een kind met moeilijk gedrag.

Topaas Trainingen geeft advies en begeleiding aan:
• leidinggevenden en managers op verschillende niveaus;
• beleidmakers en stafmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor veiligheidsbeleid;
• teams die worden geconfronteerd met een crisissituatie.