MISSIE

Topaas Trainingen wil bijdragen aan een veilige zorg voor mensen die, door een beperking, afhankelijk zijn van anderen.VISIE

Het doel is het vergroten van de VEILIGHEID voor de medewerker en voor de cliŽnt.
Uitgangspunt voor de relationele omgang tussen medewerker en cliŽnt is het wederzijdse RESPECT voor elkaar.
Om de situatie hanteerbaar te maken en te houden is een goede COMMUNICATIE het aangewezen middel.
De medewerker richt zich op het bieden van ONDERSTEUNING aan de cliŽnt om binnen de kaders van diens AUTONOMIE de ervaren problematiek hanteerbaar te maken en te houden.WERKWIJZE

Topaas Trainingen biedt kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot het veilig omgaan met spanningsvol gedrag en agressie in de zorgrelatie.

Topaas Trainingen geeft scholing en training aan medewerkers uit de sector zorg en welzijn, leerkrachten en begeleidend personeel uit het onderwijs en aan ouders van kinderen met dit gedrag.

Topaas Trainingen geeft advies en begeleiding aan beleidmakers, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van zorg of voor veiligheid in de organisatie.